Afhankelijk van of u een particulier of een bedrijf bent, biedt de Belgische overheid u verschillende soorten belastingverminderingen aan om uw investeringen in elektrische mobiliteit te ondersteunen en te financieren. Deze groene premie dekt de aanschaf, installatie, certificeringen, transportkosten, studiekosten van uw laadpunt. In dit artikel zullen we het hebben over de subsidievoorwaarden ​​en de bedragen ervan.

1. Particulieren: belastingvermindering voor het plaatsen van een laadpunt aan huis

Een belastingvermindering wordt toegekend aan personen die thuis een laadpunt installeren. De kosten (inclusief btw) voor de installatie van een laadpunt moeten daadwerkelijk zijn overeengekomen door de belastingplichtige.

Uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering

In aanmerking komende uitgaven zijn onder meer:

 • De aanschaf van een nieuw laadpunt voor een elektrische auto (merken die in aanmerking komen)
 • De installatie hiervan
 • Installatie certificering
 • Kosten voor de versterking van de elektrische installatie door van één naar drie fasen te gaan als onderdeel van de installatie van een laadpunt

Houd er rekening mee dat een door de belastingplichtige zelf geïnstalleerd laadpunt niet in aanmerking komt voor het belastingvoordeel. Het laadpunt moet met andere woorden door een vakman of een gespecialiseerd bedrijf worden geïnstalleerd.  

Voorwaarden om van de belastingvermindering te genieten voor een laadpunt

Het laadpunt moet in de woning of in de directe omgeving van de woning worden geplaatst.

 • Uw laadpunt moet geconnecteerd zijn: de laadtijd en capaciteit moeten via een energiemanagementsysteem te regelen zijn.
 • Uw laadpunt moet ook worden aangedreven door groene stroom, of deze nu rechtstreeks ter plaatse wordt geproduceerd of contractueel via uw elektriciteitsleverancier wordt geleverd.
 • De kosten moeten tijdens het aanslagjaar plaatsvinden om aanleiding te geven tot een belastingvermindering.
 • De installatie moet uitgevoerd zijn op het adres waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Bedrag van de belastingvermindering voor een particulier voor de installatie van een laadpunt

Het bedrag van de belastingvermindering is een percentage van het totale bedrag aan subsidiabele uitgaven:

 • 30% vanaf 1 april 2023,
 • 15% van 1 januari 2024 tot 31 augustus 2024.

Het maximumbedrag voor een gewoon laadpunt is 1.750 euro per laadpunt en per belastingplichtige wat een maximum vermindering geeft van 525 € tot eind 2023 en 262,50 € tot eind augustus 2024.

Voor een V2G laadpunt is het 8.000 euro per laadpunt en per belastingplichtige wat een maximum vermindering geeft van 2400 € tot eind  2023 en 1200 € tot eind augustus 2024.
De merken die in aanmerking komen zijn te vinden op: C10/26Homologatie van decentrale productie-eenheden – Synergrid

2. Bedrijven: verhoogde aftrekbaarheid van de kosten voor laadpunten

Bedrijven kunnen profiteren van een verhoogde kostenaftrek voor het plaatsen van laadpunten. Onder deze voorwaarden:

Uitgaven die in aanmerking komen voor de verhoogde aftrekbaarheid van kosten voor laadinfrastructuur

In aanmerking komende investeringen zijn onder meer:

 • Nieuwe laadpunten (merken die in aanmerking komen), transportkosten, installatiekosten (o.a. kosten voor plaatsing, montage, elektrische aansluiting, bedradingswerkzaamheden, etc.),
 • De kosten van studies, expertise, etc.
 • De kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van een of meer elektrische cabines die nodig zijn voor de werking van de laadpalen.

Daarentegen vallen de kosten verbonden aan de aanschaf en installatie van een thuisbatterij niet onder deze maatregel.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aftrekbaarheid van laadpunten

 • Laadinfrastructuren moeten in ieder geval tijdens de openings- en/of sluitingsuren vrij toegankelijk zijn voor derden.
 • De locatie en beschikbaarheid van laadpunten wordt geverifieerd door kennisgeving aan de FOD Financiën en door een vermelding op de website eafo.eu.
 • De verhoogde belastingaftrek wordt pas toegekend vanaf het aanslagjaar gekoppeld aan het belastbaar tijdperk waarin het laadpunt operationeel en publiek toegankelijk is en is aangegeven bij de FOD Financiën.
 • De laadpunten moeten geconnecteerd zijn: de laadtijd en capaciteit moeten via een energiemanagementsysteem te sturen zijn.
 • De afschrijving moet lineair zijn over 5 jaar.  

Maximaal bedrag aan aftrekbaarheid

Het bedrag van de verhoogde aftrekbaarheid van kosten is:

 • 150% van 31 maart 2023 tot 31 augustus 2024.

Bijzonder geval van een laadpunt in de woning van een medewerker

Als het oplaadpunt door de werkgever wordt betaald, is het volledig aftrekbaar door de werkgever (indien het voldoet aan de zelfde voorwaarden als een bedrijf), maar dan geldt de aftrek voor de particulier niet meer. Kortom, het groene belastingsvoordeel voor particulieren en bedrijven wordt bepaald door het geïnstalleerde laadpunt. Gebruik een ervaren installateur om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke specificaties worden toegepast. ChargeGuru volgt de ontwikkeling van subsidies voor elektrische voertuigen en laadoplossingen op de voet.

De tekst van de wet-Van Petegem kan u downloaden door hier te klikken

Beslastingsvermindering voor het plaatsen van een elektrisch laadpunt

Er zijn verschillende mogelijkheden om de belastingsaangifte te doen en een belastingsvermindering te bekomen.

Op de website van FOD Financiën staat beschreven hoe u uw laadpaal aangifte in zijn werk gaat, alle informatie vindt in de sectie 4 als u hier klikt.